MENY
ADRESS BLISS CDC Recovery Getbergsvägen 2 931 39 SKELLEFTEÅ Pg 201545 - 1
KONTAKT e: ivan@blisscdc.se f: 070 - 360 28 44
BLISS CDC Recovery
BLISS CDC

Vägen ut ur alkohol-, drog- och spelberoende

VÄLKOMMEN

till BLISS CDC Recovery - ett företag som arbetat med beroende och beroendeproblematik i mer än tjugofem år. Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med alkohol-, tablett-, narkotika- och/eller spelproblem. Vi vänder oss även till företag som vill ha mer kunskap om beroende och beroendeproblematik eller har problem med alkohol/droger på arbetsplatsen. Våra behandlingsmetoder är evidensbaserade och således enligt vetenskap och beprövad erfarenhet effektiva och rekommenderas i de nationella riktlinjerna. BLISS CDC har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva behandling.
VI ERBJUDER

- en professionell  behandling mot dysfunktionellt beroende. En behandling som gör det möjligt för människor att komma ur sitt

beroende och därigenom få ett fullvärdigt liv.

VÅR VISION ÄR ett liv fritt från det lidande som beroendet skapar både för den enskilda människan och alla i hennes/hans närhet .
VI ARBETAR HOS BLISS CDC      Ivan - internationellt certifierad alkohol- & drogterapeut                   Ingrid - högskoleutbildad alkohol- & drogbehandlare (addiktolog)     Gunhild - sköter bokföring och annat pappersarbete                          Sven-Erik - dataansvarig Vi har även vid behov tillgång till konsult utbildad i alkohol- och drogbehandling.  

Vi erbjuder hjälp till människor som blivit beroende av alkohol, droger eller spel.

Rätt beroendebehandling tillsammans med respekt för varje individ ger de bästa förutsättningarna för att komma tillbaka till ett yrkesverksamt liv och bättre livskvalitet.
MENY
VI ARBETAR HOS BLISS CDC Ivan - internationellt certifierad alkohol- & drogterapeut Ingrid - högskoleutbildad alkohol- & drog- behandlare (addiktolog) Gunhild - sköter bokföring och annat pappersarbete Sven-Erik - dataansvarig Vi har även vid behov tillgång till konsult utbildad i alkohol- och drogbehandling.  
KONTAKT e: ivan@blisscdc.se f: 070 - 360 28 44 ADRESS BLISS CDC Recovery Getbergsvägen 2 931 39 SKELLEFTEÅ Pg 201545 - 1
BLISS CDC
BLISS CDC Recovery

VÄLKOMMEN

till BLISS CDC Recovery - ett företag som arbetat med beroende och beroendeproblematik i mer än tjugofem år. Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med alkohol-, tablett-, narkotika- och/eller spelproblem. Vi vänder oss även till företag som vill ha mer kunskap om beroende och beroendeproble- matik eller har problem med alkohol/droger på arbetsplatsen. Våra behandlingsmetoder är evidensbaserade och således enligt vetenskap och beprövad erfarenhet effektiva och rekommenderas i de nationella riktlinjerna. BLISS CDC har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva behandling.
VI ERBJUDER - en professionell  behandling mot dysfunktionellt beroende. En behandling som gör det möjligt för människor att komma ur sitt beroende och därigenom få ett fullvärdigt liv.

DELAKTIGHET

Klientens nätverk och uppdragsgivarens delaktighet i behandlingsprocessen är betydelsefulla resurser under hela rehabiliteringen.

KUNSKAP

Forskningen inom beroendeområdet gör ständiga framsteg och som kund hos oss kan du vara säker på, att vi ständigt tar till oss och använder oss av nya insikter och kunskaper.
VÅR VISION ÄR ett liv fritt från det lidande som beroendet skapar för både den enskilda människan och alla i hennes/hans närhet .

Vägen ut ur alkohol-,

drog- och spelberoende

BLISS CDC 
BLISS CDC 