ADRESS BLISS CDC Recovery Getbergsvägen 2 931 39 SKELLEFTEÅ
KONTAKT tel: 070-3602844 e-post: ivan@blisscdc.se 
BLISS CDC/Ingrid Björne
BLISS CDC Recovery
Vägen ut ur beroende

Vi erbjuder hjälp till människor som blivit beroende av alkohol, droger eller spel.

Rätt beroendebehandling tillsammans med respekt för varje individ ger de bästa förutsättningarna för att komma tillbaka till ett yrkesverksamt liv och bättre livskvalitet
BLISS CDC
BLISS CDC har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva behandling. Våra behandlingsmetoder är evidensbaserade och således enligt vetenskap och beprövad erfarenhet effektiva och rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Vi har arbetat med beroende och beroendeproblematik i mer än tjugofem år. Vi har internationellt certifierad drogterapeut med gedigen utbildning och erfarenhet. Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med alkohol-, tablett-, narkotika- och/eller spelproblem. Öppenvårdsbehandling gör det möjligt för klienten att bo hemma under behandlingstiden. Vi vänder oss även till företag som vill ha mer kunskap om beroende och beroendeproblematik eller har problem med alkohol/droger på arbetsplatsen.
VÅR VISION ÄR en professionell  behandling mot dysfunktionellt beroende. en behandling som gör det möjligt för människor att komma ur sitt beroende och därigenom få ett fullvärdigt liv. ett liv fritt från det lidande som beroendet skapar för både den enskilde människan och alla i hennes/hans närhet .
BLISS CDC Recovery prioriterar tydlig och god samverkan med sina klienter och sina uppdragsgivare. Klientens nätverk och uppdragsgivarens delaktighet i behandlingsprocessen är betydelsefulla resurser under hela rehabiliteringen. I samarbetet med kunder strävar vi efter lyhördhet inför deras behov. Forskningen inom beroendeområdet gör ständiga framsteg och som kund hos oss kan du vara säker på att vi ständigt tar till oss och använder oss av nya insikter och kunskaper.
VI SOM ARBETAR HOS BLISS CDC ÄR: Ivan  -   internationellt certifierad alkohol- & drogterapeut Ingrid - addiktolog (högskoleutbildad alkohol- & drogbehandlare) Gunhild - sköter bokföring och annat pappersarbete Sven-Erik - dataansvarig Vi har även vid behov tillgång till konsult utbildad i alkohol- och drogbehandling.
KONTAKT KONTAKT TJÄNSTER TJÄNSTER
BLISS CDC Recovery
Vägen ut ur beroende
BLISS CDC har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva behandling. Våra behandlingsmetoder är evidens- baserade och således enligt vetenskap och beprövad erfarenhet effektiva och rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Vi har arbetat med beroende och beroendeproblematik i mer än tjugofem år. Vi har internationellt certifierad drogterapeut med gedigen utbildning och erfarenhet. Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med alkohol-, tablett-, narkotika- och/eller spelproblem. Öppenvårdsbehandling gör det möjligt för klienten att bo hemma under behandlingstiden. Vi vänder oss även till företag som vill ha mer kunskap om beroende och beroendeproblematik eller har problem med alkohol/droger på arbetsplatsen.
VÅR VISION ÄR en professionell  behandling mot dysfunktionellt beroende. en behandling som gör det möjligt för människor att komma ur sitt beroende och därigenom få ett fullvärdigt liv. ett liv fritt från det lidande som beroendet skapar för både den enskilde människan och alla i hennes/hans närhet .
BLISS CDC Recovery Getbergsv.2 931 39 Skellefteå
VI SOM ARBETAR HOS BLISS CDC: Ivan  - internationellt certifierad alkohol- & drogterapeut Ingrid - addiktolog (högskoleutbildad alkohol- & drogbehandlare) Gunhild - sköter bokföring och annat pappersarbete Sven-Erik - dataansvarig Vi har även vid behov tillgång till konsult utbildad i alkohol- och drogbehandling.
BLISS CDC Recovery prioriterar tydlig och god samverkan med sina klienter och sina uppdragsgivare. Klientens nätverk och uppdragsgivarens delaktighet i behandlingsprocessen är betydelsefulla resurser under hela rehabiliteringen. I samarbetet med kunder strävar vi efter lyhördhet inför deras behov. Forskningen inom beroendeområdet gör ständiga framsteg och som kund hos oss kan du vara säker på att vi ständigt tar till oss och använder oss av nya insikter och kunskaper.
TJÄNSTER TJÄNSTER KONTAKT KONTAKT
BLISS CDC HB/Ingrid Björne
BLISS CDC
BLISS CDC
BLISS CDC